ÜRÜNLER

Operasyonel Verimlilik

Fabrikanızdaki verimlik takibini kişi veya operasyon bazında yapıp kalite kontrolü ve izlenebilirliği sağlayın.

Ürünlerin model operasyon listeleri için model operasyon listeleri hazırlanabilir. Model operasyon listeleri hazırlanırken operasyonun alt işlemleri ve standart süreleri tanımlanıp ilgili model reçetelerinde model operasyon listeleri oluşturulur.

Modeller için çalışılan operasyonlarla ilgili veriler model operasyon giriş ekranından barkotlu veya manuel giriş ile toplanabilir. Toplanan verilere göre kişi bazında, bant ve fabrika bazında verimlilik analizleri yapılabilir.

Operasyon verileri hesaplanırken kapı giriş çıkışlarından alınan gerçekleşen çalışma saatleri ile kişi bazında verimlilik ve kayıp zamanlar analiz edilebilir. Model operasyon verileri, istenirse model bazında müşteri bazında ve sipariş bazında da raporlanabilir.

Üretim Planlama

Üretim Planlama

İş Emri Süreç Takibi

İş Emri Süreç Takibi

Numune / Model Takibi

Numune / Model Takibi

İhtiyaç Planlama

İhtiyaç Planlama

Mamul/Hammadde Kalite Kontrol

Mamul/Hammadde Kalite Kontrol

DEMO TALEP ET
Bilgi almak ve demoları izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.
gönderiliyor...
Mesai Saati Demo